Arkadiusz Szyszkowski

Prawnik, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego UZP, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz Zarządzania Zakupami w ALK. Pracownik administracji publicznej i finansowej. Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta" (C.H.Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010), autor publikacji „Tryb podstawowy w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Analiza praktyczna" (C.H.Beck 2021) oraz „Zamówienia podprogowe z uwzględnieniem centralnego rejestru umów" (C.H.Beck 2022). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej", „Monitorze Zamówień Publicznych", „Prawie Przedsiębiorcy", „Monitorze Prawniczym", „Przetargach Publicznych". Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie w Białymstoku oraz SGGW. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.