dr Arkadiusz Wowerka, LL.M

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego w Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla sędziów i aplikantów zawodów prawniczych z prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego oraz prawa umów gospodarczych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych z prawa prywatnego międzynarodowego i prawa handlowego. Współautor Systemu Prawa Prywatnego, t. 20A Prawo prywatne międzynarodowe, w części dotyczącej osób prawnych. Autor monografii Zakres zastosowania statutu personalnego spółki. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i tłumacz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor wielu publikowanych tłumaczeń
tekstów prawniczych oraz prawnych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.