dr hab. Artur Żurawik, prof. UJ

Artur Żurawik – dr hab., adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Autor wielu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego (w tym ochrony konkurencji i konsumentów), ustroju sądownictwa, prawa karnego, a także dotyczących wykładni w prawie. Na macierzystym Wydziale wykłada m.in. przedmioty „Publiczne prawo gospodarcze” oraz „Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce”.