prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak

prof. zw. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Naczelnego Sadu Administracyjnego. Autorka ponad 250 publikacji – komentarzy, monografii, artykułów, studiów i glos z zakresu prawa administracyjnego, postepowania administracyjnego i prawa postepowania sadowoadministracyjnego.