dr Barbara Barut-Skupień

Doktor nauk prawnych; absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym; wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Autorka artykułów z zakresu postępowania cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego, a także monografii pt. „Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym”.