Barbara Wołczak

Ekonomistka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu: 1. Nadzoru-Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gospodarce i Administracji; 2. Rachunkowości i kontroli finansowej; 3. Nadzoru i kontroli finansowej samorządu terytorialnego. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Stale współpracuje z portalem www.EkspertBeck.pl oraz wydawnictwem C.H.Beck, jako ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Współautorka publikacji pt. „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego” wydawnictwa C.H.Beck oraz artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych”.