dr Bartłomiej Gadecki

Sędzia Sądu Okręgowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości był prokuratorem, pełnił funkcję m.in. Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawnej ochrony zabytków w tym m.in.: Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252-316. Komentarz, Warszawa 2017.

 • Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć
  Leksykon prawa ochrony zabytków zawiera 100 podstawowych haseł funkcjonujących w ramach tej szczególnej dziedziny prawa, określanej mianem prawa ochrony zabytków, czy też często prawem ochrony...
  Seria: Leksykony prawnicze
  Rok wydania: 2010 | Wersja: Druk, PDF
  65,55 zł 69,00 zł
  Leksykon prawa ochrony zabytków zawiera 100 podstawowych haseł funkcjonujących w ramach tej szczególnej dziedziny prawa, określanej mianem prawa ochrony zabytków, czy też często prawem ochrony...