SSO dr Bartłomiej Gadecki

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim; w przeszłości był prokuratorem, pełnił m.in. funkcję Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie; autor ponad 70 publikacji