dr hab. Beata Janiszewska

Jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę prawa cywilnego materialnego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, a także opracowań dotyczących zagadnień części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań.