dr Berenika Kaczmarek-Templin

Dr, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, adwokat, partner w Kancelarii Prawnej Szostek_Templin_Bar, członek zespołu Ministra Sprawiedliwości ds Informatyzacji Postępowań Sądowych, specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie konsumenckim, prawie procesowym.