dr hab. r.pr. Bogdan Fischer

Partner jednej z wiodących kancelarii prawnych; od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom o zróżnicowanych profilach działalności. Specjalizuje się w prawie informacyjnym, w tym w ochronie danych osobowych oraz prawie mediów. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prelegent i panelista wielu konferencji oraz seminariów. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; redaktor wydawnictw naukowych m.in. kwartalnika ABI EXPERT. Autor licznych prac naukowych, w tym m.in. monografii: Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji (2000), Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – nowy technologiczny paradygmat − zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności (2013), Prawne aspekty norm technicznych. Normalizacja jako wsparcie legislacji administracyjnej (2017); współautor m.in. komentarza Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017), a także książki Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo (2017).

 • Internet. Przetwarzanie danych osobowych. Processing of personal data
  40% taniej
  Promocja
  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
  77,40 zł 129,00 zł
  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W...
 • INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach
  40% taniej
  Promocja
  "...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2013 | Wersja: Druk, PDF
  59,40 zł 99,00 zł
  "...wracamy do swoistego raju - nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni. Zawsze ta zabawa w policjanta i...