r.pr. dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr

Dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego, w tym artykułów i monografii poświęconych zagadnieniom przedsiębiorstwa, klienteli oraz oznaczeń odróżniających. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, radca prawny i arbiter, przewodniczący Zespołu Wizytatorów i członek Rady Okręgowej Radców Prawnych we Wrocławiu. Należy też do grona ekspertów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz rad programowych czasopism naukowych.