dr Bogusław Tymecki

Notariusz w Łęcznej, członek Rady Programowej miesięcznika „Rejent”, wizytator Izby Notarialnej w Lublinie.