adw. dr Bolesław Kurzępa

Adwokat, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie, doktor nauk prawnych. Autor ok. 270 artykułów, glos i recenzji oraz kilkunastu komentarzy, monografii i zbiorów orzeczeń wydawanych przez najpoważniejsze wydawnictwa prawnicze w Polsce, były Redaktor Naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych".