Dagmara Kafar

Wieloletni urzędnik organów administracji publicznej różnych szczebli. Do niedawna kierowała oddziałem wydającym, w imieniu prezydenta dużego miasta na prawach powiatu, wszelkie decyzje administracyjne związane z inwestowaniem: od warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Obecnie kieruje działem procedur w firmie zajmującej się koordynacją procesów inwestycyjnych. Autorka od kilku lat prowadzi również liczne szkolenia z zakresu procedury wydawania decyzji administracyjnych związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych i szczególnych. Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, autorka porusza od kilku lat w licznych publikacjach w prasie branżowej – Gazecie Samorządu i Administracji, Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa, a także biuletynie prowadzonym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

 • Termomodernizacja - dokumentacja, dofinansowanie, realizacja
  %
  Zestaw najważniejszych zmian w wprowadzonych do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmiany, które zaczęły obowiązywać 12.4.2020 r. mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  89,40 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 126,65 zł
  Zestaw najważniejszych zmian w wprowadzonych do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zmiany, które zaczęły obowiązywać 12.4.2020 r. mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć...