dr Daria Danecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo karne oraz prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego, wodnego, przyrody oraz odpowiedzialności prawnej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz teorii prawa.