dr Dariusz Zalewski

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (2012-2017) i WSA w Białymstoku (od 2017 r.), członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi wykłady i seminaria podatkowe, autor wielu książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Autor m.in.: Kontrola podatkowa. Komentarz praktyczny (2019) oraz współautor książek: Kontrola podatkowa działalności gospodarczej (2019), Meritum. Podatki (2019), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz (2018), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz (2011, 2015), Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem (2015, 2017), Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych (2014, 2017), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010, 2012).