dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego (numer ORCID: 0000-0002-2275-4394). Specjalista prawa administracyjnego. Przedmiot zainteresowań naukowych obejmuje m.in. problemy organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, prawnego usytuowania jednostek w świetle wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego w kontekście publicznej ochrony zdrowia, edukacji, dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii pt. „Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego" oraz rozdziałów w książkach, artykułów, glos, a także opinii prawnych. Wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i seminaria z prawa i postępowania administracyjnego, konwersatoria o tematyce takiej jak: ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w postępowaniu administracyjnym na Studiach Podyplomowych Postępowania Administracyjnego oraz prawne aspekty przeszczepiania komórek, tkanek i narządów ludzkich na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego WPiA UG.

Prelegentka na konferencjach i szkoleniach dedykowanych wybranym problemom prawa oraz postępowania administracyjnego, jak również dotyczących problematyki ochrony zdrowia, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Prowadziła badania naukowe w New York School of Law, NY USA oraz Chicago-Kent College of Law, IIT, Ill USA. Realizuje granty m.in. w ramach projektu NAWA PROM oraz NCN Miniatura w Cambridge University.