Dorota Pudło-Żylińska

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Studium Master of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i JST. Skarbnik, praktyk związany z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi od 1999 r. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.