dr Edyta Hadrowicz

Dr nauk prawnych, adiunkt i wykładowca akademicki, doradca prawny oraz ekspertka ds. prawnych i legislacji różnych instytucji. Od 2013 r., jako ekspertka od spraw stowarzyszeniowych, współtworzyła projekt zmiany PrStow i aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianą PrStow, prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz w pracach podkomisji i komisji sejmowych nad nowelizacją PrStow, reprezentując Kancelarię Prezydenta RP. Od 2015 r. współpracuje z Senatem RP, a od 2017 r. również z Sejmem RP – w zakresie prac legislacyjnych.