dr inż. Edyta Targońska

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku konstrukcje budowlane i inżynierskie, doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła prawo na Uczelni Łazarskiego. Wieloletni praktyk w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Członek zwyczajny SIDiR, współzałożyciel Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR, Senior Project Manager w TK Polska Operations S.A.