Elżbieta Garczarek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, a także z finansów samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia zawodowe: Audytora wewnętrz-nego, Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE), Certyfikowanego Audytora ds. Kontroli Wewnętrznej – Certified Internal Controls Auditor (CICA). Od 1990 r. pracowała w różnych organach i instytucjach kontrolnych, a od 2002 r. ‒ w audycie wewnętrznym. Świadczy usługi w zakresie audytu i kontroli różnym podmiotom. Specjalizuje się w rozwoju metod jakościowych kontroli i audytu w organizacji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu, kontroli i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji. Była członkiem Association of Certified Fraud Examiners – ACFE USA, Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – ACFE Polska, Institute for Internal Controls – IIC USA.