Elżbieta Krajewska

LL.M. in European Law (College of Europe, Bruges). Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), Samodzielny Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warszawskiego.