prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego, wybitny znawca przedmiotu i dydaktyk, autorka wielu komentarzy i licznych publikacji z zakresu prawa spadkowego.

  • Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające
    %
    Wydawnictwo prezentuje kolejne, 10. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II...
    Seria: Duże Komentarze Becka
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
    313,65 zł 313,65 zł
    Wydawnictwo prezentuje kolejne, 10. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II...
  • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10)
    %
    Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910. Wydawnictwo prezentuje kolejne, 10. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z...
    Seria: Duże Komentarze Becka
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
    313,65 zł 313,65 zł
    Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910. Wydawnictwo prezentuje kolejne, 10. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z...
  • Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10
    %
    Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne...
    Seria: System Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2015
    296,65 zł 296,65 zł
    Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne...
  • Prace z prawa cywilnego
    %
    Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2010 | Wersja: PDF
    67,15 zł 67,15 zł
    Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników...