prof. dr hab. Emil Pływaczewski

Profesor zwyczajny UwB i WSPol. w Szczytnie; Dziekan Wydziału Prawa UwB. Kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii; stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta; Autor ponad 400 publikacji (w tym 70 zagranicznych) z zakresu prawa karnego i kryminologii, m.in. na temat wyższych form przestępczości oraz technologicznych, prawnych i kryminologicznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego; czynnie uczestniczył w 215 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach; wykładał na 60 zagranicznych uniwersytetach w 20 krajach; w latach 1994–2012 reprezentował Polskę w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej MEPA; członek Rad Konsultacyjnych Szefa CBA i Komendanta Głównego Policji; Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego; ekspert ONZ i Komisji Europejskiej.

 • Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych
  "Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. Co oczywiste, zbadane zostały wybrane...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk, PDF
  113,05 zł 119,00 zł
  "Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. Co oczywiste, zbadane zostały wybrane...
 • Przestępczość zorganizowana
  Tytuł tej pracy zbiorowej może zostać uznany nawet za mylący czytelnika, gdyż sugeruje jej ograniczenie do zagadnień karno-materialnych, co najwyżej także kryminologicznych. Tymczasem jest to...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2011 | Wersja: PDF
  94,05 zł 99,00 zł
  Tytuł tej pracy zbiorowej może zostać uznany nawet za mylący czytelnika, gdyż sugeruje jej ograniczenie do zagadnień karno-materialnych, co najwyżej także kryminologicznych. Tymczasem jest to...