dr Ewa Kulesza

Były pracownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuje się w problematyce szeroko rozumianego prawa socjalnego oraz ochrony danych osobowych.

Jest autorką ponad 70 prac naukowych z tych dziedzin. Pracę naukową w UŁ łączyła z praktyką w organach administracji publicznej. W latach 1995–1998 współpracowała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, przygotowując m.in. opinię na temat zgodności ustawodawstwa polskiego z Europejską Kartą Socjalną; była też doradcą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, a w latach 1996–1998 pracowała jako radca ds. orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym.

W 1998 r. wybrana została przez Sejm, jako pierwsza osoba, na czteroletnią kadencję na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz powtórnie na drugą czteroletnią kadencję w 2002 r. Jako polski organ ochrony danych osobowych była organizatorem konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce ochrony prywatności i danych osobowych, w tym: międzynarodowej konferencji z okazji 20. rocznicy uchwalenia Konwencji 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Warszawa, listopad 2001 r.), 26. Światowej Konferencji Ochrony Prywatności i Danych Osobowych (Wrocław, wrzesień 2004 r.) oraz Wiosennej Konferencji Europejskich Rzeczników Ochrony Danych Osobowych (Kraków, kwiecień 2005 r.). Organizowała także krajowe i międzynarodowe seminaria z zakresu ochrony danych osobowych poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak: Wolność prasy a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych (Warszawa, 1999 r.), Ochrona danych osobowych a media (Warszawa, 2004 r.), Prawo do prywatności a dostęp do dokumentacji archiwalnej (Warszawa, 2005 r.), Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej (Gdańsk, 2005 r.), Bezpieczeństwo publiczne a ochrona danych osobowych (Gdańsk, 2006 r.).

Miała także okazję prezentować polskie rozwiązania prawne na forum międzynarodowym. Z uwagi na specyficzne problemy związane z wdrażaniem ustawodawstwa z zakresu ochrony danych osobowych w państwach wstępujących do UE – jako polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zainicjowała i zorganizowała pierwsze spotkanie w ramach tzw. Grupy Państw Europy Środkowo-Wschodniej (2000 r.). Obecnie wykonuje obowiązki inspektora ochrony danych osobowych oraz prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych.

 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
  %
  Bestseller
  Jedyne na rynku kompleksowe opracowanie zagadnień praktycznych z zakresu ochrony danych osobowych osób pozostających w stosunku zatrudnienia. Zawiera zbiór modelowych rozwiązań, których...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Jedyne na rynku kompleksowe opracowanie zagadnień praktycznych z zakresu ochrony danych osobowych osób pozostających w stosunku zatrudnienia. Zawiera zbiór modelowych rozwiązań, których...