dr Ewa Lewandowska

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła z tytułem magistra dwa kierunki studiów: prawo i ekonomię (UWM w Olsztynie). Odbyła kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich zorganizowany przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytecie Instituto Politecnico do Cavado e do Ave w Barcelos (Portugalia). Członek Komisji ds. Kategoryzacji i Ankietyzacji WPiA UWM w Olsztynie. Zainteresowania Autorki skupiają się wokół prawa kontraktów, w tym umów konsumenckich, prawa spadkowego oraz dóbr osobistych. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim w tym zakresie.