prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, arbiter. Uczestniczy ponadto w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad przygotowaniem nowego Kodeksu cywilnego i jest członkiem grupy Acquis (Acquis Group - European Group on Existing EC Private Law). Autorka kilkudziesięciu prac z zakresu prawa cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego sensu largo.