dr Ewa Skibińska

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz stały współpracownik "Monitora Prawniczego i "Edukacji Prawniczej. Autorka publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa europejskiego oraz polskiego prawa gospodarczego.