Ewa Sławińska-Tomtała

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych (zaświadczenie Ministra Finansów nr 25/2003) z wieloletnim doświadczeniem. Członek Stowarzyszenia IIA Polska. Do 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na audytora wewnętrznego powołanej przez Ministra Finansów. W latach 2001–2006 Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów. Były ekspert Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej Polska. Posiada uprawnienia na dokonywanie oceny zgodności funkcji audytu wewnętrznego ze Standardami IIA – QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation). Wykładowca z zakresu kontroli zarządczej, w tym analizy ryzyka, dyscypliny finansów publicznych, audytu wewnętrznego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu kontroli zarządczej i audytu, w tym: Księgi Audytu, Kontroli zarządczej w sektorze publicznym, Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.