dr Ewa Staszewska

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy; autorka licznych publikacji (w tym monografii) z zakresu prawa pracy.