SSA Ewa Stryczyńska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.