dr hab. Grzegorz Krawiec

Doktor habilitowany nauk prawnych, stopień doktora habilitowanego nadany został uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 września 2018 r. na podstawie pracy Koncepcje płci a prawo administracyjne, Warszawa 2015. Pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a ponadto główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. Autor i współautor wielu publikacji, dot. europejskiego prawa administracyjnego, wznowienia postępowania administracyjnego i innych. Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa).

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz
  %
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 179,10 zł
  Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze...