Grzegorz Kubalski

Grzegorz Kubalski – radca prawny, zastępca Dyrektora Biura ZPP, specjalizuje się w informatyzacji podmiotów publicznych, członek zespołu ds. społeczeństwa informatycznego przy KWRiST.