dr Grzegorz Matusik

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W latach 2017–2019 radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym komentarzy do Kodeksu cywilnego. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.