Grzegorz Piotr Kubalski

Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego; czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna; obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego; ekspert samorządowy, od 2008 r. związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura; udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej; w czasie pełnienia funkcji Wójta uzyskał dla Gminy nagrodę Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji 2005 w kategorii gmin wiejskich; aktywny uczestnik prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.