dr hab. Grzegorz Żmij

Profesor uczelni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sędzia Sądu Najwyższego. Ukończył studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim i podyplomowe studia magisterskie (LL.M.) w Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy). Uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył szereg zagranicznych staży naukowych i kwerend. W latach 2015-2019 kierował Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Jest autorem i współautorem licznych opracowań naukowych, krajowych i międzynarodowych, poświęconych problematyce prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, międzynarodowego prawa walutowego, prawa europejskiego, prawa cywilnego oraz arbitrażu. Równolegle do pracy naukowej do 2018 r. wykonywał zawód radcy prawnego czynnie uczestnicząc w życiu samorządowym, pełniąc m.in. funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wielokrotnie występował jako arbiter w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym, a w l. 2011-2018 sprawował funkcję wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 • Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz
  %
  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  296,65 zł
  349,00 zł
  Najniższa cena: 261,75 zł
  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców...