dr hab. Grzegorz Żmij

Ukończył studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim i podyplomowe studia magisterskie (LL.M.) w Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy). Uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji krajowych i międzynarodowych poświęconych problematyce prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, międzynarodowego prawa walutowego, prawa cywilnego i arbitrażu oraz animatorem międzynarodowej współpracy naukowej. Pracę naukową łączy z doświadczeniem radcy prawnego i arbitra.