Henryka Bednorz-Godyń

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie.