Hubert Mazur

Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego UJ, Absolwent WPiA UJ (2007), temat pracy magisterskiej: „Dozór elektroniczny w procesie karnym i możliwość jego recepcji w prawie polskim”. Opracowuje rozprawę doktorską pt. „Kontradyktoryjność jako środek dochodzenia do prawdy w procesie”. W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się także obszar styku procesu karnego i prawa administracyjnego oraz stosowanie nowoczesnych narzędzi technicznych w postępowaniu karnym.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...