dr iur. Igor B. Nestoruk

Adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; Wydział Prawa i Administracji.