Ilona Szczepańska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego. Pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2007–2010 pracownik administracji państwowej zajmujący się projektami związanym z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wdrażaniem projektów unijnych. Zajmuje się problematyką finansów publicznych, prawo finansowego oraz prawa podatkowego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską.