dr Irena Malinowska

Doktor nauk społecznych, stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych; pełnomocnik rektora ds. umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu; nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.