r.pr. Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, właścicielka kancelarii. Specjalizuje się w dziedzinie PZP oraz PPP. Wyróżniona w rankingu prawników Chambers Global (2016, 2018–2023) oraz medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, szkoleniowiec. Mediator stały przy Sądzie Polubownym Prokuratorii Generalnej RP. Były arbiter przy Prezesie UZP. Autorka i współautorka komentarzy oraz innych licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i dotyczących koncesji na roboty budowlane.