dr Izabela Gawłowicz

Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca na dwujęzycznym studium podyplomowym „European Master in Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism” realizowanym we współpracy czterech europejskich uniwersytetów. Zainteresowania naukowe obejmują m. in.: międzynarodowe sadownictwo, ochronę praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego, ochronę dyplomatyczna, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, charakter prawny protokołu dyplomatycznego.

 • Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
  %
  Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 111,75 zł
  Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania...