dr Izabela Gawłowicz

Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca na dwujęzycznym studium podyplomowym „European Master in Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism” realizowanym we współpracy czterech europejskich uniwersytetów. Zainteresowania naukowe obejmują m. in.: międzynarodowe sadownictwo, ochronę praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego, ochronę dyplomatyczna, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, charakter prawny protokołu dyplomatycznego.