prof. dr hab. Jacek Sobczak

Pracownik naukowy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.