dr hab. Jacek Zaleśny

Prawnik, politolog, konstytucjonalista. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim i wykładowca na Uczelni Łazarskiego. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" i „Ius Novum"; członek Rady Redakcyjnej „Правова держава" i „International Science Reviews. Social Sciences series". Kierownik i wykonawca projektów badawczych realizowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki i Jean Monnet Chair. Autor ekspertyz prawnych przygotowanych dla organów władzy publicznej i innych uczestników stosunków prawnych; autor ponad 200 publikacji naukowych dotyczących instytucji ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego i prawidłowej legislacji. Odznaczony medalem dwudziestolecia Wydziału Prawa Eurasian National University im. L.N. Gumilyova, Kazachstan.

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych
  W publikacji w sposób całościowy i uporządkowany zbadano odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych. Autor, na tle założeń konstytucyjnych, dowodzi, że dla jakości udzielanej pomocy prawnej,...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
  169,00 zł
  Najniższa cena: 135,20 zł
  W publikacji w sposób całościowy i uporządkowany zbadano odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych. Autor, na tle założeń konstytucyjnych, dowodzi, że dla jakości udzielanej pomocy prawnej,...