prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, doradca podatkowy.