Jakub Kornecki

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego" na Uniwersytecie Łódzkim. Od lat współpracuje z organami administracji publicznej zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę radcowską, w ramach której zajmuje się doradztwem i obsługą inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz działalnością szkoleniową jako wykładowca i autor publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania przestrzennego i postępowania administracyjnego.