dr Jakub Michał Łukasiewicz

Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, adwokat, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji, arbiter w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym- Arbitrażowym w Rzeszowie. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Rzeszowie. Prowadzi wykłady z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, lokalowego oraz mediacji sądowych, a także ochrony praw pacjenta. Autor wielu publikacji poświęconych prawu cywilnemu i prawu rodzinnemu.